Seurakuntavaalissa 18.11.2018

valitaan seurakunnan luottamushenkilöt tulevaan Noormarkun seurakuntaan, johon Pomarkku liittyy vuoden alusta. Muodostettavan seurakunnan seurakuntavaalien ehdokasasettelua koskeva kuulutus ja äänioikeutettujen luettelo koskeva kuulutus on julkaistu Satakunnan Kansassa 5.8.2018. Tarkennuksena kuulutukseen on hyvä huomata, että vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat sekä nykyisen Noormarkun että Pomarkun seurakunnan jäsenet kuulutuksessa mainituin edellytyksin.

Lisätietoa seurakuntavaaleista: info.seurakuntavaalit.fi