Ristiäiset

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa jäsen ja Jumalan lapsi. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20).